Oprogramowanie

Stworzone dla profesjonalistów

GEWISS prezentuje pakiety oprogramowania przeznaczone dla profesjonalistów z sektora inżynierii elektrycznej, które stanowią rzeczywiste wsparcie w projektowaniu.

Można tworzyć obliczenia metryczne i schematy elektryczne, opracowywać kosztorysy, projektować instalacje elektryczne, konfigurować tablice rozdzielcze, sporządzać deklaracje zgodności oraz przygotowywać pełną dokumentację projektową. 

Pakiet techniczny

<p>APP MANAGER</p>

APP MANAGER

APPLICATION MANAGER ułatwia zarządzanie i wybór oprogramowania GEWISS poprzez wykrywanie programów zainstalowanych na komputerze oraz ich aktualizowanie. Application Manager wskazuje, które programy nie zostały zainstalowane i pomaga w ich instalacji, dostarczając opis i instrukcje dotyczące obsługi i funkcji poszczególnych programów.
Pokaż więcej
<p>PBT-Q</p>

PBT-Q

PBT-Q umożliwia proste i szybkie projektowanie i sporządzanie kosztorysów instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Główne funkcje oferowane przez to narzędzie:
 • rysowanie schematów elektrycznych
 • obliczanie parametrów instalacji elektrycznych
 • automatyczna lub ręczna konfiguracja konstrukcji
 • weryfikacja termiczna
 • pomocnicze rysunki obwodów
 • pomiarowe rysunki obwodów
 • kosztorys instalacji
Pokaż więcej
<p><b>CADpro</b></p>

CADpro

CADpro to proste w obsłudze oprogramowanie do projektowania instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych i handlowo-usługowych. Program można stosować niezależnie (AutoCAD nie jest wymagany). Oprogramowanie korzysta z dwuwymiarowego silnika CAD ze wszystkimi podstawowymi poleceniami AutoCAD (zarządzanie warstwami, siatką, filtrami, blokami itp.).
Pokaż więcej
<p>PRICE</p>

PRICE

PRICE to oprogramowanie pomocnicze dla sektora elektrycznego służące do tworzenia kosztorysów wszystkich pozycji w kalkulacji metrycznej (robocizna, materiały), dla całej instalacji w obiektach mieszkalnych i handlowo-usługowych. Oprogramowania można używać w sposób niezależny do wykonywania kalkulacji metrycznych i kosztorysów lub importować do niego dane przetworzone przez inne programy techniczne GEWISS.
Pokaż więcej
<p>EnergyPro</p>

EnergyPro

EnergyPro ułatwia konfigurację tablic rozdzielczych typu AS, ASC lub DBO z tablic dostępnych w ramach systemu GEWISS oraz umożliwia automatyczne sporządzanie dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami zawartymi w normach. Pierwszym krokiem jest skompilowanie danych projektowych (danych klienta, instalacji i wszystkich danych wymaganych do prawidłowego sporządzenia końcowej dokumentacji). Po wprowadzeniu danych można przejść do tworzenia ramy. Dostępne są dwa różne sposoby:  
 • CERTIFICATION – wybór gotowej, certyfikowanej tablicy;
 • BUDGETING – stworzenie własnej tablicy wraz z kosztorysem.
Pokaż więcej
<p>FTTH</p>

FTTH

FTTH to oprogramowanie online, które można zainstalować na komputerze i z którego można korzystać za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (smartfona, tabletu lub komputera). Służy do konfiguracji instalacji światłowodowych FTTH. Program jest zarządzany przez prosty system automatycznych kompozycji, który umożliwia określenie różnych informacji (liczby domów, odległości i rodzajów dostępnych sygnałów) i uzyskanie w ten sposób topograficznego schematu instalacji oraz powiązanych urządzeń potrzebnych do jej realizacji. Na koniec konfiguracji można wyeksportować dokumentację łącznie z listą materiałową i schematem topograficznym.
Pokaż więcej
<p>PROJEX</p>

PROJEX

PROJEX is online software that can be used by any device connected to the Internet (smartphone, tablet or PC), with which it is possible in a simple and quick way to design and budget electrical low-voltage installation systems and boards. Main functions offered by the software: - drawing of the electrical scheme and insertion of the devices; - calculation of the parameters of the electrical system; - board configuration (manual or automatic); - system estimation; - printing and exporting of documentation.
Pokaż więcej

Konfiguratory

Narzędzia online stworzone z myślą o ułatwieniu pracy instalatorów i projektantów instalacji elektrycznych poprzez przyspieszenie procesu projektowania instalacji elektrycznych oraz automatyczne tworzenie list elementów.

Pakiet wtyczek

<p>AUTOCAD®</p>

AUTOCAD®

Wtyczka zawierająca projekty techniczne produktów GEWISS z katalogu (w skali 1:1). Umożliwia tworzenie kompozycji lub wstawianie detali konstrukcyjnych w Autodesk AUTOCAD®.
Pokaż więcej
<p>REVIT®</p>

REVIT®

Wtyczka do projektowania BIM zawierająca produkty GEWISS. Umożliwia wstawianie pojedynczych produktów GEWISS lub całych złożeń bezpośrednio do projektu stworzonego w Autodesk REVIT®. 
Pokaż więcej
<p>DIALUX®</p>

DIALUX®

Wtyczka do profesjonalnego projektowania oświetlenia zawierająca produkty GEWISS, do użytku z oprogramowaniem DIALUX®.
Pokaż więcej
<p>RELUX®</p>

RELUX®

Wtyczka do profesjonalnego projektowania oświetlenia z produktami GEWISS, do użytku z oprogramowaniem RELUX®.
 
Pokaż więcej

Pakiet produktów

<p>ZIGBEE&nbsp;</p>

ZIGBEE 

ZIGBEE umożliwia tworzenie i zarządzanie siecią ZigBee i wszystkimi podłączonymi urządzeniami ZigBee. Oprogramowanie współpracuje z interfejsem USB/ZigBee GWA1706.
Pokaż więcej
<p>HAPPY HOME</p>

HAPPY HOME

HAPPY HOME umożliwia konfigurowanie i dostosowywanie interfejsu graficznego i parametrów połączeń w aplikacji HAPPY HOME pod kątem systemu domotyki KNX. Konfiguracja obejmuje import projektu ETS lub Easy Controller (do systemów KNX lub KNX Easy) do oprogramowania HAPPY HOME Configurator, dokonywanie pożądanych modyfikacji oraz eksport do formatu odpowiedniego dla urządzenia mobilnego (smartfona lub tabletu).
Pokaż więcej
<p>EASY</p>

EASY

EASY to oprogramowanie do konfiguracji i uruchamiania systemów GEWISS KNX Easy obejmujących do 256 urządzeń. Wymaga komputera oraz interfejsu dostępowego magistrali KNX (np. interfejsu KNX/USB GW90706S lub GW90706B) do podłączenia wszystkich urządzeń Easy w magistrali.
Pokaż więcej
<p>KNX</p>

KNX

KNX zawiera bazy danych ze wszystkimi produktami GEWISS z serii KNX, które można stosować w połączeniu z oprogramowaniem programistycznym do systemów automatyki domowej ETS 3 i ETS 4, a do najnowszej wersji ETS 5 można zaimportować obie bazy danych.
Pokaż więcej
<p>GRAPHIC KNX</p>

GRAPHIC KNX

GRAPHIC KNX umożliwia tworzenie i dostosowywanie interfejsu graficznego do paneli Master ICE oraz do oprogramowania automatyki domowej KNX „Base” i „Plus” przy użyciu ikon, obrazów i planimetrii. Konfiguracja jest przeprowadzana poprzez import projektu w pliku ETS i tworzenie powiązania między ikonami graficznymi a adresami grupowymi w systemie KNX.
Pokaż więcej
<p>IP CAMERA</p>

IP CAMERA

IP CAMERA Umożliwia tworzenie pliku konfiguracyjnego do skojarzenia kamer IP z jednostką Smart Gateway GWA9000 nadzorującą system automatyki domowej GEWISS.
Pokaż więcej
<p>TEST</p>

TEST

TEST umożliwia stałą kontrolę nad systemami automatycznego resetu z rodziny ReStart i AUTOTEST połączonymi z siecią komunikacji magistrali. Pozwala również kontrolować instalację lamp awaryjnych z serii Startec Net za pomocą paneli sterowania NemoDin Plus.  
Pokaż więcej
<p>DMX</p>

DMX

DMX umożliwia skrócenie czasu wprowadzania danych do różnych scenografii. Za sprawą oprogramowania DMX można zaktualizować oprogramowanie układowe jednostki sterującej DMX GW85691 oraz skompilować ustawienia wstępne i programy.
Pokaż więcej
<p>NEMO DATA</p>

NEMO DATA

NEMO DATA umożliwia przekonwertowanie pliku danych wyeksportowanego przez NEMO DIN PLUS GW81379 do formatu TXT lub XLS. Oprogramowanie tworzy tabelę wskazującą stan instalacji awaryjnej zgodnie z wymogami zawartymi w normach. W tabeli można zobaczyć dane wszystkich urządzeń i wykonanych na nich testów.
Pokaż więcej

Aplikacje mobilne

<p>SMART GATEWAY</p>

SMART GATEWAY

Dzięki aplikacji SMART GATEWAY zarządzanie systemem automatyki domowej jest proste i intuicyjne, z możliwością sterowania (nawet zdalnie) oświetleniem, roletami, żaluzjami, scenariuszami, temperaturą i wilgotnością w każdym pomieszczeniu, a także systemem alarmu przeciwwłamaniowego oraz kamerami wideo.   Nowa aplikacja GEWISS umożliwia również kontrolowanie zużycia energii w domu w dowolnym momencie, ustawianie timerów i funkcji logicznych oraz sterowanie obciążeniem i nawadnianiem.
  Do działania wymagana jest aplikacja Gewiss Smart Gateway podłączona do systemu oraz uiszczenie opłaty rocznej.
  Konfiguracja aplikacji odbywa się za pomocą oprogramowania online GEWISS IoT Configurator, które można znaleźć pod poniższym łączem.
 
Pokaż więcej
<p>HAPPY HOME</p>

HAPPY HOME

Aplikacja pozwala na sterowanie oświetleniem, roletami i żaluzjami oraz wizualizację informacji na ich temat, a także umożliwia konfigurację i realizację scenariuszy, regulację temperatury i wilgotności w każdym pomieszczeniu, kontrolę zużycia energii oraz zarządzanie alarmem przeciwwłamaniowym.
Pokaż więcej
<p>THERMO ICE</p>

THERMO ICE

Aplikacja pozwala na sterowanie i programowanie THERMO ICE WiFi z poziomu urządzeń mobilnych z systemem Android. Dzięki aplikacji THERMO ICE APP możesz w prosty sposób zarządzać swoim systemem ogrzewania/chłodzenia za pomocą urządzenia mobilnego: potrzebujesz do tego termostatu Gewiss THERMO ICE WiFi w swojej instalacji. Możesz zobaczyć aktualną temperaturę w pomieszczeniu i wartość zadaną temperatury, tryb HVAC (komfort, prekomfort, ekonomiczny, wyłączony) oraz informację zwrotną, czy Twój system ogrzewania/chłodzenia pracuje, czy nie. Możesz modyfikować bieżącą i zaprogramowaną wartość zadaną lub tryb HVAC gdziekolwiek jesteś.
Pokaż więcej
<p>THERMO ICE 2.0</p>

THERMO ICE 2.0

Dzięki aplikacji THERMO ICE 2.0 możesz w prosty sposób zarządzać swoim systemem ogrzewania/chłodzenia oraz nawilżania/osuszania z poziomu urządzenia mobilnego: potrzebujesz termostatu ściennego Gewiss THERMO ICE WiFi (GW16970CB, GW16970CN, GW16970CT) w swojej instalacji. Możesz zobaczyć aktualną temperaturę w pomieszczeniu i wartość zadaną temperatury, wilgotność względną, tryb HVAC (komfort, prekomfort, ekonomiczny, wyłączony) oraz informację zwrotną, czy Twój system ogrzewania/chłodzenia pracuje, czy nie. Możesz modyfikować bieżącą i zaprogramowaną wartość zadaną lub tryb HVAC gdziekolwiek jesteś.
Pokaż więcej
<p>RESTART WI-FI</p>

RESTART WI-FI

ReStart Autotest może być podłączony do Internetu, dostarczając informacji o stanie systemu przez cały czas. Aplikacja GEWISS umożliwia użytkownikom monitorowanie stanu wyłącznika różnicowoprądowego w czasie rzeczywistym i zdalne przeprowadzanie autodiagnostyki. Można monitorować szczegóły dotyczące daty, czasu i wyników ostatniej operacji Autotestu. W przypadku systemu jednofazowego można monitorować główne parametry elektryczne systemu (zużytą i wyprodukowaną energię, moc, prąd i napięcie). Dzięki tej aplikacji zawsze będziesz wiedzieć, co dzieje się w Twoim systemie.
Pokaż więcej
<p>TIMER-ON</p>

TIMER-ON

Dzięki aplikacji TimerOn możesz:
 • tworzyć dzienne i tygodniowe programy do włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych;
 • przypisywać, synchronizować i zmieniać ustawienia każdego zegara sterującego w sposób autonomiczny;
 • identyfikować, modyfikować i kopiować wszystkie programy, które zostały ustawione na odpowiednich przełącznikach czasowych i astronomicznych, w dowolnym momencie;
 • automatycznie uzyskać ustawienia (datę, czas, współrzędne) i przenieść je na zegar sterujący;
 • ręczne przełączać kanały.
Pokaż więcej
<p>JOINON</p>

JOINON

JOINON to aplikacja dedykowana zwolennikom mobilności elektrycznej, która umożliwia identyfikację i wyszukiwanie stacji ładowania oraz korzystanie z usługi doładowań publicznych.   GŁÓWNE FUNKCJE APLIKACJI:
 • Geolokalizacja na mapie dostępnych stacji ładowania
 • Aktywacja systemu wspomagania nawigacji w celu dotarcia do stacji ładowania
 • Wizualizacja typów gniazdek dostępnych w wybranej stacji ładowania
 • Wizualizacja cen za korzystanie z usługi doładowań
 • Możliwość ustawienia filtrów wyszukiwania stacji ładowania
 • Doładowanie portfela powiązanego z Twoim kontem
 • Aktywacja, monitoring i zarządzanie procesem doładowania
 • Przyjmowanie faktur za wykonane operacje doładowania
 • Wizualizacja dziennika ładowania
 • Stworzenie listy „ulubionych” stacji ładowania
Pokaż więcej
<p>I-CON MANAGER</p>

I-CON MANAGER

Ta aplikacja pozwala na sterowanie stacją ładowania I-CON za pomocą urządzeń mobilnych. Wykorzystując komunikację Bluetooth Low Energy, można łatwo skonfigurować stację ładowania, wybierając tryb ECO lub DLM. W trybie ECO można ustawić żądaną moc ładowania spośród wstępnie ustawionych wartości, a ponadto można zdecydować, czy ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia ładowania.
W trybie DLM skrzynka dynamicznie dostosowuje moc ładowania do pojazdu elektrycznego w zależności od wykorzystania innych obciążeń domowych.
Wystarczy zakończyć konfigurację, aby rozpocząć ładowanie.
Aplikacja umożliwia również aktualizację oprogramowania sprzętowego skrzynki ściennej. Wygodna funkcja, dzięki której Twoja skrzynka będzie zawsze aktualna.
Pokaż więcej
<p>HOME GATEWAY</p>

HOME GATEWAY

Zarządzaj wszystkimi funkcjami domu za pomocą prostych poleceń. Z aplikacją Home Gateway możesz włączać i wyłączać oświetlenie, regulować jego intensywność, sterować roletami, realizować scenariusze, dostosowywać temperaturę i nie tylko. Z aplikacją Home Gateway można sterować wszystkimi urządzeniami Zigbee połączonymi z Home Gateway: termostatami, ściemnianym oświetleniem, sterowanymi gniazdkami, scenariuszami i nie tylko.
Pokaż więcej

BIM

Pracujemy na rzecz zmniejszenia ilości odpadów i wydajnego zarządzania zasobami ludzkimi, naturalnymi i finansowymi. Naszym celem jest tworzenie wartości dla naszych pracowników, klientów, społeczności i przyszłych pokoleń.

Napisz do nas

Potrzebujesz informacji na temat produktów lub usług Gewiss?