BIM (Building Information Modelling): przedstawienie fizycznych i funkcjonalnych cech obiektu w formie cyfrowej. W przypadku budynków technologię BIM można rozumieć jako modelowanie w celu optymalizacji projektu, konstrukcji i sposobu zarządzania budynkami i ich infrastrukturą.

Co to jest 

BIM?

BIM to nowa kooperacyjna metoda projektowania. Jest to system, który umożliwia udostępnianie i wymianę informacji na temat wykorzystywanych komponentów – dotyczących nie tylko geometrii, lecz przede wszystkim jakości (wydajność i charakterystyka techniczna). Jest to przydatne na każdym etapie tworzenia dokumentacji budowlanej: przy projekcie architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym i energetycznym.

Jak to

działa?

Modelowanie BIM wykonuje się za pomocą skomputeryzowanego systemu, który umożliwia zarządzanie całym cyklem roboczym oraz pozwala na znaczące skrócenie czasu pracy nad projektem i obniżenie jego kosztów. Z modeli udostępnianych sobie przez pracowników zaangażowanych w projekt można wyprowadzić wszelką potrzebną dokumentację i rysunki.

Zalety metody BIM

Koszty i czas 

Obniżenie kosztów i skrócenie czasu pracy zarówno na etapie projektowania, jak i budowy.

Błędy i odchylenia

Ograniczenie występowania błędów i w efekcie zapobieganie powstawaniu odchyleń podczas budowy dzięki zarządzaniu projektami w 3D.

Standaryzacja 

Ogólny wzrost wydajności, produktywności i jakości projektu za sprawą standaryzacji dokumentacji.

Konserwacja

Identyfikowalność dokumentacji – bardzo istotny aspekt zarówno podczas projektowania, jak i na późniejszych etapach działalności i konserwacji obiektu.

GEWISS – modele i narzędzia BIM dla projektantów instalacji elektrycznych

Aby móc sporządzać projekty metodą BIM, trzeba dysponować modelami poszczególnych elementów (elementów konstrukcyjnych, elementów wyposażenia, armatury i złączy, elementów architektonicznych i instalacyjnych itp.) wyprodukowanych zgodnie z międzynarodowymi normami. Projektanci instalacji elektrycznych potrzebują więc modeli BIM stosowanych komponentów elektrycznych, które będą mogli włączać w swoje projekty.

 

Modele BIM produktów: GEWISS tworzy modele BIM swoich produktów i udostępnia je projektantom. Dane zawarte w modelach mają strukturę, która uwzględnia typ danego produktu i jego charakterystykę instalacyjną. Oprócz aspektu graficznego modele zawierają różne informacje i elementy potrzebne w projektach: dane techniczne, obrazy, symbole, odsyłacze do arkuszy danych itp.

Wtyczka do REVIT®: Projektanci pracujący w oprogramowaniu REVIT mogą skorzystać z wtyczki, aby móc bezpośrednio wstawiać modele BIM komponentów firmy GEWISS. Ponadto wtyczka ta umożliwia tworzenie:

  • kompozycji z wykorzystaniem modeli z serii domowej (urządzeń, puszek, ramek, płyt) do różnego rodzaju instalacji (podtynkowych, naściennych, wodoszczelnych itp.);
  • kompozycji tablic rozdzielczych (naściennych i wnękowych) i urządzeń modułowych (wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych, akcesoriów itp.).

 

Cechy modeli GEWISS

1

Fotometria

Modele opraw oświetleniowych zawierają krzywą fotometryczną.

2

Symbole

Modele mają skalowalny symbol, widoczny w widoku projektu, który można wydrukować.

3

Montaż

Modele skrzynek, kaset i tablic rozdzielczych mogą być naścienne lub podtynkowe.

4

Kompozycje

Kompozycje tablic rozdzielczych i produktów z serii domowej stworzone przy użyciu wtyczki można pobrać lub wstawić bezpośrednio do programu Revit®.

Przydatne oprogramowanie

<p>REVIT®</p>

REVIT®

Wtyczka do projektowania BIM zawierająca produkty GEWISS. Umożliwia wstawianie pojedynczych produktów GEWISS lub całych złożeń bezpośrednio do projektu stworzonego w Autodesk REVIT®. 
Pokaż więcej
<p>BIM</p>

BIM

BIM to oprogramowanie online, z którego można korzystać za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem Internetu (smartfona, tabletu lub komputera). Służy do pobierania modeli BIM produktów GEWISS. Program umożliwia poruszanie się po różnych seriach produktów z katalogu GEWISS oraz ich kategoriach i podkategoriach, aby znaleźć obraz 3D produktu i jego model BIM (w formacie RFA) do wykorzystania w programie Autodesk REVIT.
Pokaż więcej