Informacje prawne

PRAWA AUTORSKIE

Treści zawarte w niniejszej witrynie internetowej, łącznie ze wszystkimi informacjami, danymi, komunikatami, artykułami, oprogramowaniem, zdjęciami, filmami, obrazami, muzyką, rysunkami, dźwiękami i wszelkimi materiałami i usługami dostępnymi w tej witrynie, stanowią własność GEWISS S.p.A. i są chronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. 

WYKORZYSTANIE WITRYNY

Niniejsza witryna internetowa oraz dane w niej zawarte mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego. Żadna część treści nie może być modyfikowana, publikowana, przekazywana, sprzedawana, kopiowana – w tym we fragmentach, dystrybuowana ani pokazywana w celach handlowych. GEWISS S.p.A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie i według własnego uznania treści i sposobu działania tej witryny oraz oferowanych usług. Użytkownicy chcący wykorzystać łącze prowadzące do niniejszej witryny muszą uzyskać zgodę GEWISS S.p.A. pod następującym adresem: marketing@gewiss.com lub: GEWISS S.p.A., Via Domenico Bosatelli 1, Cenate Sotto (Bergamo), Włochy. Użytkownicy są informowani, że jeśli firma GEWISS udzieli takiej zgody, to nie bierze żadnej odpowiedzialności za treści, zgodność z prawem, naturę, jakość ani zgodność z prawdą informacji wyświetlanych pod łączem prowadzącym do jej witryny. 

WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie zawarte w tej witrynie zostało stworzone jako pomoc dla projektantów korzystających z artykułów GEWISS. Całkowita odpowiedzialność za projekt względem klienta i osób trzecich zgodnie z obowiązującym prawem spoczywa wyłącznie na projektancie. W związku z tym firma GEWISS nie może zostać bezpośrednio lub pośrednio pociągnięta do odpowiedzialności za efekty uzyskane z wykorzystaniem wyżej wymienionego oprogramowania. GEWISS zastrzega sobie wszelkie prawa do wykorzystania ekonomicznego, łącznie z reprodukcją i udostępnieniem oprogramowania w dowolnej formie. Modyfikacja, tłumaczenie, adaptacja, dekompilacja, demontaż oprogramowania lub tworzenie aplikacji na jego podstawie są zabronione. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

GEWISS zapewnia dokładność i precyzyjność informacji zawartych w niniejszej witrynie, a także tworzenie niezawodnych i kompletnych usług. Niemniej jednak GEWISS nie gwarantuje aktualizowania treści i usług w niniejszej witrynie. W żadnym wypadku firma GEWISS nie może być pociągana do odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszej witryny, braku dostępu do niej lub informacji bądź usług w niej udostępnianych. GEWISS również nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych będących poza kontrolą GEWISS. 

PRAWO WŁAŚCIWE

Korzystanie z niniejszej witryny podlega wyżej wymienionym warunkom oraz prawu włoskiemu.