Ład korporacyjny

Działamy w sposób transparentny, chroniąc interesy wszystkich interesariuszy.

Dlatego w zarządzaniu kierujemy się skuteczną i przejrzystą kultury firmy.

Dokumenty dotyczące kultury firmy

Dokumenty Grupy Gewiss
dotyczące wszystkich zakładów

Kultura firmy

Nasz system administracji i kontroli bazuje na uczciwości i transparentności. W jego ramach tworzymy trwałą wartość dla udziałowców i wszystkich interesariuszy.

Chcesz zgłosić naruszenie zasad etycznych, reguł i procedur obowiązujących w firmie lub przepisów prawa?

Firma uruchomiła kanały dokonywania zgłoszeń (również anonimowego) w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu informacji na temat anomalii lub naruszeń zasad etycznych i przepisów ustalonych przez firmę lub określonych przez obowiązujące prawo.

Oto różne dodatkowe sposoby, na które można dokonywać zgłoszeń:

  • e-mail na adres ia-odv@gewiss.com
  • zgłoszenie papierowe umieszczone w skrzynce „Zgłoszenia do Rady Nadzorczej” znajdującej się przy tablicy ogłoszeń w zakładach Gewiss we Włoszech
  • list do rąk własnych zaadresowany na: Head of Internal Auditing c/o Gewiss S.p.A., via Domenico·Bosatelli 1, 24069 Cenate Sotto (BG) WŁOCHY

 

W każdym przypadku szef audytu wewnętrznego utrzymuje tożsamość sygnalisty w pełnej tajemnicy.

Komunikacja

Zrównoważony rozwój

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój jest elementem naszego modelu biznesowego.

Napisz do nas

Potrzebujesz informacji na temat produktów lub usług Gewiss?