sostenibilità

Călătoria noastră pentru dezvoltare durabilă

Integrarea sustenabilității în modelul nostru de afaceri

Sustenabilitatea,

un pilon al parcursului nostru de peste 20 de ani

sostenibilità

Raportul de sustenabilitate 2023

Documentul Grupului expune activități și performanțe care au impact asupra mediului, societății și guvernanței în anul fiscal 2023.

Raportul de sustenabilitate 2022

Prezentarea transparentă a activităților și performanțelor Grupului cu privire la durabilitate

Politica de sustenabilitate

Grupul promovează o abordare durabilă a principiilor, valorilor, stilurilor de comportament și obiectivelor sale.

Politica integrată a Grupului Gewiss

Calitate, sănătate și siguranță,

Mediu, energie și securitatea informațiilor

Profil de sustenabilitate

Documentul prezintă un raport privind obiectivele, activitățile și impactul.

Abordarea Strategică

Grupul Gewiss promovează o abordare durabilă pentru principiile, valorile, stilurile de comportament și obiectivele culturii corporative, astfel încât respectul pentru oameni, mediu și societate în ansamblu să fie urmărit în fiecare activitate.

Concepte exprimate și formalizate în „Politica de sustenabilitate” și „Politica privind calitatea, sănătatea și siguranța, mediul, energia și securitatea informațiilor”.

Declarații de mediu ale produselor

Descoperă gamele de produse Gewiss implicate

Parteneriate 

Angajamentul Grupului vizează dezvoltarea de produse inovatoare și din ce în ce mai durabile, încurajarea colaborărilor utile și a cercetării și dezvoltării, pentru a asigura un grad ridicat de compatibilitate ecologică a locațiilor, materialelor utilizate, serviciilor și proceselor de afaceri în conformitate cu capitalul uman, legile și reglementările.

Ecovadis

Recunoașterea angajamentului nostru față de sustenabilitate.

Guvernanță

Grupul Gewiss garantează o abordare etică ca o condiție prealabilă fundamentală pentru desfășurarea activităților comerciale, pentru fiecare dintre acțiunile sale și pentru dezvoltarea fiecărui produs.

Activități forestiere

Gewiss a contribuit la campania națională de împădurire Foresta Italia.

Acțiuni de mediu

Gewiss se angajează să reducă impactul asupra mediului al proceselor și produselor, cu accent pe consumul de energie, emisiile de CO2 și reducerea deșeurilor, prin acțiuni concrete precum:

  • Implementarea continuă a acțiunilor de eficiență energetică;
  • Selectarea celei mai bune tehnologii disponibile la achiziționarea/înlocuirea echipamentelor;
  • Limitarea emisiilor de CO2;
  • Creșterea cantității de deșeuri colectate separat și trimise spre valorificare;
  • Optimizarea continuă a proceselor interne care vizează reducerea deșeurilor și reutilizarea deșeurilor industriale.

Politica privind cetățenia corporativă

Acest document este destinat să precizeze ce rol intenționăm să jucăm în societate pentru a promova dezvoltarea durabilă a comunităților locale în vederea îmbunătățirii calității vieții. 

Social

Gewiss intenționează să promoveze practicile de sustenabilitate de-a lungul lanțului de aprovizionare pentru a contribui la crearea unei valori comune de-a lungul întregului lanț valoric. Un exemplu sunt parteneriatele cu instituțiile și asociațiile în conformitate cu valorile Grupului, precum și dialogul deschis cu comunitățile locale din teritoriile în care își desfășoară activitatea.

Politica privind diversitatea și incluziunea

Credem că diversitatea și pluralitatea contribuie la crearea unui mediu de lucru deschis, stimulativ și inovator.

Echipa

Capitalul uman este un pilon fundamental pentru Grupul Gewiss, care dorește:

  • Asigurarea unor operațiuni sigure pentru o atenție maximă asupra sănătății și securității lucrătorilor;
  • Promovarea comportamentelor sigure pentru angajați și colaboratori;
  • Obținerea participării și satisfacției angajaților.

Certificarile Companiilor din grupul GEWISS

Sistemele noastre de management voluntar, aliniate la standardele internaționale ISO 9001, 14001, 45001, și 50001, sunt piloni ai strategiei noastre de sustenabilitate. Cu focus pe calitate, mediu, sănătate și securitate la locul de muncă, și energie, aceste sisteme sunt evaluate anual de entități independente, asigurându-ne că activitățile și procesele noastre se îmbunătățesc continuu și rămân la cele mai înalte. standarde.

GEWISS SPA
ISO9001 Certificate
GEWISS SPA
ISO14001 Certificate
GEWISS SPA
ISO50001 Certificate
GEWISS SPA
ISO45001 Certificate
Gewiss Deutschland GmbH
ISO9001 Certificate
Gewiss France SA
ISO9001 Certificate
Gewiss France SA
ISO14001 Certificate
Gewiss France SA
ISO45001 Certificate
Gewiss Iberica
ISO9001 Certificate
Gewiss Portugal
ISO9001 Certificate
Gewiss UK
ISO9001 Certificate
GEWISS SPA
UNI PDR 125 Certificate

Scrie-ne

Ai nevoie de informații despre produsele sau serviciile Gewiss?