sostenibilità

Sürdürülebilir kalkınma yolculuğumuz
Sürdürülebilirliğin iş modelimize entegrasyonu

Sürdürülebilirlik 20 yılı aşkın süredir odağımızda

sostenibilità

Sürdürülebilirlik Politikası

Grup; ilkelerine, değerlerine, davranış tarzlarına ve hedeflerine sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik eder.

Gewiss Group Entegre Politikası

Kalite, Sağlık ve Güvenlik,

Çevre, Enerji ve Bilgi Güvenliği

Sürdürülebilirlik Profili

Belgede hedefler, faaliyetler ve etkiler hakkında bir rapor sunulmaktadır.

Stratejik Yaklaşım

GEWISS Grubu, her faaliyette insana, çevreye ve bir bütün olarak topluma saygının gözetilmesi için ilkeleri, değerleri, davranış tarzları ve kurum kültürünün hedefleri açısından sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik eder.

Bunu yaparken "Sürdürülebilirlik Politikası" ve "Kalite, Sağlık ve Güvenlik, Çevre, Enerji ve Bilgi Güvenliği Politikası"nda ifade edilen ve resmîleştirilen kavramları kullanır.

İş

Grubun taahhüdü, yenilikçi ve giderek daha sürdürülebilir ürünler geliştirmek; faydalı iş birliklerini, araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek; tesislerinin, kullanılan malzemelerin, hizmetlerin ve iş süreçlerinin insan sermayesi, yasa ve düzenlemelere uygun olarak çevreyle yüksek düzeyde uyumlu olmasını sağlamaktır.

Ecovadis

Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı gösteriyoruz.

Yönetim

Gewiss Group; iş faaliyetlerinin yürütülmesi, her eylemi ve her ürünün geliştirilmesi için temel bir ön koşul olarak etik bir yaklaşımı garanti eder.

Ormancılık faaliyetleri

Gewiss, Foresta Italya ulusal ağaçlandırma kampanyasına katkıda bulundu.

Çevre

GEWISS; enerji tüketimi, CO2 emisyonları ve atıkların azaltılmasına odaklanarak, aşağıdaki gibi somut eylemler yoluyla süreçlerin ve ürünlerin çevresel etkilerini azaltmaya kararlıdır:

  • Enerji verimliliği eylemlerini sürekli uygulamak
  • Ekipman satın alırken/değiştirirken mevcut en iyi teknolojiyi seçmek
  • CO2 emisyonlarını sınırlandırmak
  • Ayrı toplanıp geri dönüştürülen atık miktarını artırmak
  • Atıkların azaltılmasını ve endüstriyel atıkların yeniden kullanılmasını amaçlayan dahili süreçleri sürekli optimize etmektir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Bu belgenin amacı, yaşam kalitesini artırmak amacıyla yerel toplulukların sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek için toplumda nasıl bir rol oynamayı planladığımızı belirtmektir. 

Sosyal

GEWISS, tüm değer zinciri boyunca ortak değer yaratılmasına yardımcı olmak için tedarik zincirinde sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik eder.  Bunun bir örneği, Grubun değerleri doğrultusunda kurum ve derneklerle yapılan ortaklıkların yanı sıra, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yerel topluluklarla kurduğu açık diyalogdur.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası

Çeşitlilik ve çoğulluğun açık, teşvik edici ve yenilikçi bir çalışma ortamı yaratmaya katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

Çalışanlar

İnsan sermayesi, şunları yapmak isteyen Gewiss Grubu için temel bir dayanaktır:

  • Çalışanların sağlığına ve güvenliğine azami dikkat göstererek güvenli operasyonlar yürütmek
  • Çalışanlar ve iş birlikçiler için güvenli davranışları teşvik etmek
  • Çalışanların katılımını ve memnuniyetini sağlamak

Grup Şirketi Sertifikaları

En gelişmiş ve tanınmış uluslararası standartlara göre uygulanan gönüllü kalite, güvenlik, çevre ve enerji yönetim sistemleri, en iyi uygulamaların ve değerli iş yönetimi araçlarının bir çerçevesidir. Gewiss’in sürdürülebilirlik stratejisinin önemli bir parçası olan grubun yönetim sistemleri, faaliyet ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla riskleri ve fırsatları ölçmek, izlemek ve yönetmek için iş bağlamı ve süreçlerinin doğru analizine dayanır.

Bu yönetim sistemleri; ISO 9001 – Kalite, ISO 14001 – Çevre, ISO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 – Enerji uluslararası standartlarına tam uygunluklarının doğrulanması amacıyla bağımsız üçüncü taraflarca gönüllü olarak yıllık kontrole tabi tutulur. Bu standartlar, tüm sahalar ve kuruluşlar için ortak operasyonel gereklilikler içerir.

GEWISS SPA
ISO9001 Belgesi
GEWISS SPA
ISO14001 Belgesi
GEWISS SPA
ISO50001 Belgesi
GEWISS SPA
ISO45001 Belgesi
Gewiss Almanya GmbH
ISO9001 Belgesi
Gewiss Fransa SA
ISO9001 Belgesi
Gewiss Fransa SA
ISO14001 Belgesi
Gewiss Fransa SA
ISO45001 Belgesi
Gewiss Iberika
ISO9001 Belgesi
Gewiss Portekiz
ISO9001 Belgesi
Gewiss UK
ISO9001 Belgesi
GEWISS SPA
UNI PDR 125 Belgesi

Bize yazın

Gewiss ürünleri veya hizmetleri hakkında bilgiye mi ihtiyacınız var?