Kurumsal Yönetim

Tüm paydaşların çıkarlarını korurken şeffaflıkla çalışırız.

Bunu, şirketi etkili ve şeffaf bir yönetim sistemi aracılığıyla yöneterek yapıyoruz.

Yönetim Belgeleri

Tüm konumlara ilişkin
Gewiss Group belgeleri

Yönetim

Yönetim ve denetim sistemimiz dürüstlük ve şeffaflığa dayanır, hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer yaratmamızın bir yoludur.

Etik ilkelerin, şirket kurallarının ve prosedürlerinin veya yürürlükteki düzenlemelerin ihlallerini bildirmek mi istiyorsunuz?

Şirket, yasal düzenlemelerle sağlanan etik ve yasal davranış kurallarına ilişkin anormallikler ya da ihlaller hakkında yeterli bilgi akışı sağlamak amacıyla, anonim de dahil olmak üzere raporlamaya yönelik iletişim kanallarını benimsemiştir.

Raporunuzu göndermek için kullanabileceğiniz diğer farklı kanallar şunlardır:

  • ia-odv@gewiss.com adresine e-posta gönderme
  • "Denetim Kuruluna gönderilecek raporlar"ı İtalya’daki Gewiss tesislerinin ana ilan panolarına takılı posta kutulara atma
  • Mektup (kişisel ve gizli), alıcı: İç Denetim Başkanlığı, Gewiss S.p.A., via Domenico Bosatelli 1, 24069 Cenate Sotto (BG) İTALYA adına

 

İç Denetim Başkanlığı, ihbar edenlerin kimliklerini her koşulda gizli tutar.

İletişim

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir kalkınma yolculuğumuzda, sürdürülebilirliği iş modelimize entegre ediyoruz.

Bize yazın

Gewiss ürünleri veya hizmetleri hakkında bilgiye mi ihtiyacınız var?