טכנולוגיה

קיימות

תאורת רחוב לד ניתנת להתאמה וחכמה, שירות בסיסי לערי העתיד.

Illuminazione stradale
מרחב עירוני
תאורת Smart