אור בשירות האדם

במקום העבודה, תאורה היא מרכיב מרכזי במיטוב התנאים הסביבתיים של כל עובד.

פאנל
Apparecchio a plafone
תאורה
פאנל