Gewiss

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

1.SCOPURILE  SI METODELE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Datele cu caracter personal ale persoanei in cauza colectate de Gewiss SpA (denumită în continuare "GEWISS") vor fi tratate în conformitate cu Decretul italian  legislativ numarul 196 din 30 iunie 2003 (denumit în continuare "D.Lgs 196/03"), de asemenea, de înregistrare in calculator in sistemul GEWISS si in orice mod, cu metode care asigura securitatea si confidentialitatea datelor.

GEWISS, prin urmare, asigura ca datele cu caracter personal colectate vor fi tratate cu legalitate și echitate, in conformitate cu toate cerintele legii cu referire in special la art. 11 din D.Lgs 196/03, garantând astfel protecția deplina a persoanei în cauza.

In special, datele pot fi colectate și prelucrate de GEWISS:

• Pentru a furniza servicii si / sau pentru a desfasura activitatiile;

• Pentru a oferi persoanei interesate informatii institutionale precum si in scopuri comerciale, promotionale sau de marketing (de exemplu, informatii despre produsele GEWISS, servicii, targuri și activitati);

• Pentru a elabora studii statistice și de piața și de cercetare pe baza de  analiza a datelor de ansamblu (și nu individuale);

• Pentru a se conforma cu dispozitiile legii privind normele civile, fiscale, contabilitate sau alte tipuri de norme, reglementări UE sau dispoziții care si-au îndeplinit obligatiile acord.


Datele cu caracter personal furnizate de catre persoana in cauza vor fi gestionate de catre personalul de la birourile GEWISS si ingrijit numai de catre personalul de la biroul responsabil de procesarea datelor, sau de eventuale persoane desemnate pentru sprijin ocazional sau operatiuni de intretinere, persoanele responsabile sau care se ocupă de tratare a datelor, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate:

·         Catre companii controlate de sau companii beneficiare ale investițiilor, rețeaua de vanzari GEWISS, firmele / organisme care desfășoară activitati de cercetare de satisfactie a clienților și firmelor / organisme care furnizează GEWISS de consultanta, management de activitați sau servicii de outsourcing, precum și suport tehnic sau de calculator;


• Organisme publice sau private, în scopul de a se conforma obligațiilor de drept.

In orice caz, atunci cand sunt furnizate datele, catre persoana in cauza este data o informare cu privire la scopurile si metodele de manipulare, despre partidele sau categoria partilor in care datele pot fi comunicate și domeniul de raspandire a datelor in sine, cu privire la drepturile prevăzute la art. 7 din D.Lgs 196/03 (acces, integrare, actualizare, corectare, ștergerea pentru încălcarea legii, opoziție la prelucrarea datelor, etc), cu privire la identitatea și locul de titular și persoana responsabilă de prelucrare a datelor.

Prin urmare, persoana în cauza este invitat să-și exprime / consimtamantul in cunostinta de cauza, liber și explicit, care este un documentat in forma stabilita prin lege.

In cazul in care furnizarea de date se intampla in fazele ulterioare, informatiile deja acordate persoanei in cauza poate fi integrat și de eventuale noi cereri de consimtamant in care poate cere persoanei in cauza sa se ocupe de date.


2. FURNIZAREA DE DATE PERSONALE, ACORDUL DE MANIPULARE SI POSIBILUL REFUZ

Furnizarea de date cu caracter personal sunt considerate ca optionale.

Cu toate acestea, posibilul refuz de catre persoana în cauza nu va permite GEWISS a furniza servicii si de a desfasura activitatile.

În cazul în care acordul obligatoriu, explicit si / sau in scris pentru manipularea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege, se va solicita si colecta cu informatii specifice.

3. DREPTURILE PERSOANEI IN CAUZA

Persoana în cauza are dreptul sa beneficieze de drepturile la art. 7 din D.Lgs 196/03 referitoare la / propria manipulare a datelor sale cu caracter personal, printre care:

• dreptul de a primi confirmarea lui / ei despre propria existentă a datelor cu caracter personal;

• dreptul de a obtine datele de actualizare, corectare sau de integrare, precum si stergerea, modificarea în formă anonima sau manipularea, precum si interdictia, in caz de incalcare a legii;

• dreptul de a se opune, partial sau total, la datele cu caracter personal de manipulare pentru motive legitime;

• dreptul de a se opune, partial sau total, la datele cu caracter personal manipularea scopul de a trimite materiale promoționale, informatii comerciale, vanzarea directa sau desfașoara activitati de cercetare de piata.


4. SUPORTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


Titularul procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal este Gewiss SpA, cu sediul în Cenate Sotto (Bergamo), Via A. Volta, 1, adresa de e-mail: legal@gewiss.com, la care persoana in cauza se poate adresa pentru a-si ceare drepturile sau orice alta informatie.